O nás

Biatec Group

Nový rozmer priemyselných tradícií

Biatec Group je rodinná holdingová spoločnosť s aktivitami v oblastiach drevospracujúceho priemyslu, energetiky, vývoja nových laserových technológií a chemického priemyslu. 
 

Naše hodnoty:

 • Bežíme na dlhé trate
  Naše vízie sú dlhodobé. Pre podniky v našom portfóliu nasadzujeme rozvojové plány v horizonte 5 až 10 rokov.
   
 • Staviame na skúsenostiach
  Staviame na silných priemyselných tradíciách v regióne strednej Európy a rozvíjame ich na novú kvalitatívnu úroveň.
   
 • Nasadzujeme nové štandardy
  V podnikoch nášho portfólia nasadzujeme nové štandardy v oblasti zamestnaneckej politiky, pracovného prostredia a bezpečnosti. Zvyšovanie EBITDA je pre nás napĺňaním misie založenej na vytváraní dôvery a rovnováhy medzi akcionármi, manažmentom a zamestnancami. 
   
 • Zavádzame inovácie
  Rast podnikov v našom portfóliu podporujeme zavádzaním najnovších dostupných technológií, ako aj pomocou vlastného výskumu a vývoja.
   
 • Hľadáme jedinečnosť
  Hlavným kritériom výberu našich projektov je ich jedinečnosť a potenciál nachádzať si svoj vlastný trhový priestor.