Predstavitelia spoločnosti

Ing. Slavomír Hatina
Predseda predstavenstva

Ing. Bohumil Neštrák
Generálny riaditeľ a člen predstavenstva

Štefan Kollarovits
Obchodný riaditeľ